Čína varuje Bangladéš před vstupem do strategického fóra Čtyřka

Čínská diplomatická reprezentace varovala Bangladéš před vstupem do neformálního strategického fóra Čtyřka (The Quad), do něhož jsou zapojeni USA, Indie, Austrálie a Japonsko. Fungování Čtyřky se obnovilo v roce 2017 poté, co začalo docházet k výraznému ekonomickému a bezpečnostnímu růstu významu Číny (nejen) v asijském prostoru.

Čína je znepokojena ze znovuobnovení fungování tzv. Čtyřky (The Quad), čtyřstranného bezpečnostního dialogu. Čtyřka je neformálním strategickým spojenectvím zahrnujícím USA, Indii, Japonsko a Austrálii. Čínský velvyslanec v Bangladéši ve svém nedávném prohlášení uvedl, že Čínu znepokojila možnost, že by se Bangladéš mohla stát pátým členem Čtyřky.

Čtyřka je neformální strategické fórum mezi USA, Indií, Austrálií a Japonskem, které vzniklo v roce 2007 jako dialog mezi jejich tehdejšími ministry zahraničí jako rámec pro spolupráci a bezpečnost a jako protiváha sílící Číně. Fórum na nějakou dobu přestalo fungovat, když v roce 2009 Austrálie uskupení opustila. Znovuobnovení se tato platforma dočkala v roce 2017 poté, co začalo docházet k výraznému ekonomickému a bezpečnostnímu růstu významu Číny (nejen) v asijském prostoru. Ačkoliv se nejedná o oficiální vojenskou alianci, jakou je například NATO, je zde předpoklad, že Čtyřka by se do budoucna mohla stát protiváhou posilující Číny. K dalšímu zásadnímu obnovení aktivit Čtyřky došlo letos v březnu, když prvnímu virtuálnímu summitu čtyř zúčastněných zemí předsedal nový americký prezident Joe Biden.

 Vyhrožuje Čína Bangladéši?

Li při interakci s členy Asociace diplomatických korespondentů v Bangladéši 10. května varoval Dháku před vstupem do tohoto „klubu“ a uvedl, že pokud tak Bangladéš učiní, „podstatně to poškodí“ bilaterální vztahy mezi Bangladéšem a Čínou. Velvyslanec nazval Čtyřku „vojenskou aliancí namířenou proti oživení Číny“ v jižní Asii a řekl, že Bangladéš by se k této „úzce zaměřené“ klice neměl připojovat.

Liovu prohlášení se dostalo v Bangladéši kritiky z mnoha stran, včetně bangladéšského ministra zahraničí A.K. Abdula Momena, který podle The Economic Times označil prohlášení čínského velvyslance za „velmi nešťastná“ a „agresivní“. Momen dodal, že Bangladéš se jako svrchovaný národ rozhodne, zda vstoupí do nějaké aliance. Li však později objasnil bangladéšskému ministru zahraničí, že vyjadřuje své osobní názory v reakci na otázku novináře a bangladéšské vládě nedává žádné návrhy.

Otevřená vystoupení Číny proti Čtyřce

Ačkoliv v oficiálních vyjádřeních Čtyřky zatím není ani zmínka o tom, že by toto uskupení mělo být protiváhou rozpínající se Číny, je jasné, že znepokojení Pekingu nad expanzí tohoto uskupení vedeného USA se odrazilo v nedávných prohlášeních čínského velvyslance v Bangladéši Li Jimminga.

Na druhou stranu se zdá, že čínské ministerstvo zahraničí Lia brání a zpochybňuje motivy Čtyřky. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying řekl: „Všichni víme, jaký druh mechanismu Čtyřka je. Čína se staví proti snahám určitých zemí o vytvoření exkluzivní kliky, která vykresluje Čínu jako agresora a zasévá neshody mezi zeměmi v asijském regionu a Čínou.”

Reakce Číny ukázala na aktuální stav čínsko-bangladéšských vztahů a jejich možný vývoj, Na druhou stranu i když Bangladéš nebyla Čtyřkou oficiálně požádána, aby se k uskupení připojila, je evidentní, že Čína si hodlá tvrdě ohlídat svůj vliv v regionu a je v jejím zájmu, aby se Čtyřka nerozšiřovala.

Photo credit: The Daily Star