O projektu

Co je projekt Zrcadlo Asie?

Zrcadlo Asie je neziskový projekt, který slouží jako jednotný informační prostor o Asii a přináší ucelený zpravodajský a analytický přehled o současném dění v asijském prostoru – zejména ve Východní, Jihovýchodní, Jižní a Střední Asii.

Projekt funguje jako hybridní informační internetový prostor, který slučuje zpravodajství s odbornými a analytickými výstupy z různých odvětví – jakými jsou mezinárodní vztahy, bezpečnost, ekonomika, ekologie a společnost.

Každý týden projekt pravidelně předkládá čtenáři zprávy a články, které se snaží rozšířit povědomí o tom, co se v současné době v Asii děje. Ať už se to týká celé řady výzev, kterým musejí asijské státy čelit nebo poukázat na vývoj těch nejdůležitějších událostí. Také se projekt snaží zabývat společensko-kulturním otázkám, jak z historického hlediska, tak i z pohledu současného vývoje.

 

Proč bylo Zrcadlo Asie založeno?

Zrcadlo Asie jako projekt byl založen dvěmi absolventkami Asijských studií a Mezinárodních vztahů v roce 2020. Projekt je reakcí na současný nedostatek odborných a informačních portálů o Asii v českém prostoru. Obě zakladatelky dlouhodobě pociťovaly, že v českém internetovém prostoru chybí platforma, která by se uceleně zaměřovala na asijský kontinent jako takový.

Asie je velice dynamický a rychle se vyvíjející prostor, který nabízí spoustu příležitostí pro výzkum a hledání nových příležitostí. Vývoj asijského prostoru a jeho států, díky vysoké míře globalizace ve světě, má na každého z nás přímý účinek, ať už si to uvědomujeme či nikoliv. Proto se zdálo být smysluplným a logickým krokem vytvořit portál, který pomůže čtenáři a zájemci o Asii alespoň trochu osvětlit dění a problematiku v tak obrovském prostoru, jakým asijský kontinent bezesporu je.