Komunistická strana Vietnamu zahájila kongres. Kdo bude vybrán do vedení?

Několik vietnamských zpravodajských organizací tento týden uvedlo, že šéf komunistické strany Nguyễn Phú Trong byl ve středu nominován na neobvyklé třetí funkční období.

Tento týden se ve Vietnamu odehrává 13. národní kongres vietnamské vládnoucí komunistické strany, který se koná každých pět let. Toto setkání strany začalo v pondělí 25. ledna, které zahájilo více než 1600 delegátů. Celé setkání by mělo trvat devět dní.

Kongres uspořádaný v hlavním městě Hanoji je událostí výjimečného významu pro vnitřní politiku země a budoucí vývojovou trajektorii regionální politiky a geopolitiky asijsko-pacifického regionu.

Nguyễn Phú Trong opět nominován?

Několik vietnamských zpravodajských organizací uvedlo, že šéf komunistické strany Nguyễn Phú Trong byl ve středu nominován na neobvyklé třetí funkční období. Trong již od roku 2011 působí ve dvou funkcích jako generální tajemník, což je nejvyšší pozice strany, a zároveň také působí jako prezident země.

Během zasedání se řešili “speciální” nová pravidla pro znovuzvolení. Ve věku 76 let je Trong výrazně nad věkovou hranicí 65 let pro znovuzvolení do politbyra a Ústředního výboru. Současná pravidla strany také omezují funkci vedení pouze na dvě po sobě jdoucí období.

Během příštích dní v kongresu byl měl být pak vybrán nový vedoucí tým. Minulý měsíc byla jména kandidátů na vedoucí pozice prohlášena za přísně tajná. Vietnamské zpravodajské deníky jako například VNExpress uvedly, že informace o nominaci Tronga pocházejí od člena ústředního výboru strany. Informace byly však poté změněny a údaje o nominaci Tronga byly odstraněny. Strana neučinila prozatím žádné oficiální oznámení.

Čtyři pilíře politického vedení Vietnamu

Již několik měsíců před kongresem se intenzivně soutěžilo o hlavní pozice vedení. Vietnam má oficiálně čtyři pilíře vedení, které vedou zemi: šéf komunistické strany, státní prezident, předseda vlády a předseda Národního shromáždění.

Zatímco výstup na nejvyšší úroveň vietnamské politiky se řídí stranickými předpisy, ve skutečnosti se vysoce tajný proces točí kolem budování konsensu a soupeření o kontrolu nad mocným rozhodovacím politbyrem. Pokud nedojde k souhlasu, může dojít k udělení výjimky. Jako je tomu v případě třetí nominace Tronga.

Od příchodu k moci v roce 2011 se Trong stal jednou z nejmocnějších osobností Vietnamu za poslední desetiletí. Na posledním kongresu v roce 2016 zvítězil proti bývalému premiérovi. Stal se také historicky třetím člověkem ve Vietnamu, který zastává obě pozice šéfa komunistické strany a prezidenta.

V posledních letech se pak proslavil svou kampaní proti korupci. Při této akci bylo do vězení posláno mnoho vysokých úředníků, včetně jednoho člena politbyra. Vládní kritici označili zákrok za politicky motivovaný.

Vietnam ekonomicky sílí

Vedení bude čelit výzvě vyvážit vztahy s Čínou a Spojenými státy, pro které se Vietnam stal důležitým strategickým partnerem. Tento úspěch byl umožněn tím, že Vietnam v roce 2020 ekonomicky předstihl většinu asijských zemí.

Jak jsme informovali v našem článku, Vietnam jako jedna z mála asijských zemí očekává pro rok 2021 pokračující ekonomický růst navzdory probíhající krizi spojené s celosvětovou pandemií COVID-19. Díky tomu se stává vietnamská ekonomika silnou investiční destinací pro investory.

Dle Reuters Vietnam pak očekává v příštích pěti letech průměrný roční růst HDP 7%. Jeho agendou je udržet tempo industrializace a modernizace a do roku 2030 se stát „průmyslově vyspělou zemí zaměřenou na modernitu“ (země se středními příjmy) a do roku 2045 „moderní, industrializovanou zemí“ (země s vysokými příjmy).

Sám Trong tento týden při kongresu prohlásil, že ekonomický růst země a zvládnutí pandemie COVIDU-19 byly hlavní úspěchy země. Krom Číny, Kuby, Laosu a Severní Koreje, poslední komunisticky ovládané země na světě, Vietnam již v příštích pěti letech sleduje průměrný roční růst hrubého domácího produktu o 7,0 procenta v rámci svého nastaveného politického režimu.