Vietnam vykazuje nejrychlejší ekonomický růst v Asii v době pandemie

Vietnam jako jedna z mála asijských zemí očekává pro rok 2021 pokračující ekonomický růst navzdory probíhající krizi spojené s celosvětovou pandemií COVID-19. Díky tomu se stává vietnamská ekonomika silnou investiční destinací pro investory.

Vietnam vykázal nejrychlejší ekonomický růst v Asii v roce 2020. Vietnam, díky silné reakci na pandemii, prudce rostoucímu vývozu a stabilním výdajům do zdravotnictví, dokázal potlačit projevy globální recese. Například podle HSBC (Hong Kong Shanghai Banking Corporation) bude v roce 2021 Vietnam jedním ekonomicky z nejvýznamnějších států v regionu.

Díky schopnosti Vietnamu potlačit šíření nákazy COVID-19 a proaktivitě v rámci mezinárodních smluv o volném obchodu, země předstihla konkurenty v lákání výrobců. Díky obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou se Vietnam stal oblíbenou destinací pro přesun výroby mezinárodních firem.

Jak pandemie ovlivnila vietnamskou ekonomikou v roce 2020?

Pandemie zasáhla vietnamskou ekonomiku stejně silně jako jiné asijské země, kde HDP v prvním čtvrtletí roku 2020 kleslo na 3,8 procenta ve srovnání se 6,8 procenty ve stejném období předchozího roku. Za první tři měsíce roku zkrachovalo téměř 35 000 podniků – poprvé za několik desetiletí byl počet ukončovaných společností vyšší než nově registrovaných podniků.

Vietnam nicméně proti pandemii bojoval brzy, uzavřel své hranice, pozastavil víza a lety a zavedl opatření sociální izolace, aby země pandemii lépe zvládla. Dle expertů se zdá, že se to všechno vyplatilo, protože s populací více než 95 milionů se této zemi podařilo dokázat předčasně znovuotevřít svou ekonomiku a obnovit hospodářskou činnost.

Data ukazují, že Vietnam je jednou z mála zemí po Číně, která zaznamenala čistý pozitivní růst HDP. I přes pandemii předpovídala Asijská rozvojová banka pro rok 2020 růst Vietnamu o 2,3 procenta, přičemž ekonomika by se měla v roce 2021 odrazit zpět na 6,1 procenta, pokud bude pandemie potlačena.

Díky přísně cílenému testování, centralizovanému karanténnímu programu a předčasnému uzavření hranic, dle statistik dosahuje výskyt koronaviru ve Vietnamu opravdu malý počet nákaz a úmrtí oproti zbytku světa. V zemi se vyskytlo jen něco málo přes 1 500 případů nakažením COVID-19 a z toho bylo pouze 35 úmrtí.

„Úspěšné zvládnutí pandemie dosud umožnilo zemi získat větší podíl na globálním obchodu a přímých zahraničních investicích v průběhu roku 2020,“ uvedla Carolyn Turk, ředitelka Světové banky ve Vietnamu.

Vietnamský parlament si pro letošní rok stanovil cíl hospodářského růstu ve výši 6%. Předseda vlády Nguyễn Xuân Phúc, který se snaží prodloužit své funkční období a posílit pozici vietnamské komunistické strany, minulý měsíc prohlásil, že Vietnam se zaměří na 6,5%.

Smlouvy o volném obchodu s Vietnamem v roce 2020

Během roku 2020 Vietnam podepsal tři významné dohody o volném obchodu – tzv. EFTA (EU-Vietnam free trade agreement), RCEP ( Regional Comprehensive Economic Partnership) a CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

EVFTA vstoupila v platnost 1. srpna 2020, což připravilo půdu pro rozšíření obchodu mezi EU a Vietnamem a fakticky tak bylo odstraněno téměř 99 procent cel. Dle vietnamského Ministerstva pro plánování a investice jsou největšími překážkami omezené povědomí podniků o dohodě o volném obchodu, právní problémy a omezení v rámci infrastruktury, zdrojů a rozsahu výroby. Očekává se však, že dohoda o volném obchodu pomůže zvýšit HDP Vietnamu o 4,6 procenta a jeho vývozu do EU o 42,7 procenta do roku 2025. Zatímco Evropská komise předpovídala zvýšení HDP EU o hodnotě 29,5 miliard amerických dolarů do roku 2035.

Pro Vietnam bude eliminace cel přínosem pro klíčová exportní odvětví, včetně výroby smartphonů a elektronických výrobků, textilu, obuvi a zemědělských produktů, jako je káva. Zvětšením objemu vývozu Vietnamu do EU bude dohoda o volném obchodu usnadňovat expanzi těchto průmyslových odvětví, a to jak z hlediska kapitálu, tak i zvýšení zaměstnanosti v roce 2021.

EVFTA je také považována za bilaterální dohodu nové generace – obsahuje důležitá ustanovení o právech duševního vlastnictví (IP), liberalizaci investic a udržitelném rozvoji. To zahrnuje závazek dodržovat zásady v rámci Mezinárodní organizace práce (ILO) a Úmluvu OSN o změně klimatu.

RCEP bylo podepsáno 15. listopadu na ASEAN summitu, které Vietnam hostoval. Tato dohoda řeší volný obchod v rámci ASEAN zemí a bude stavět na ekonomické integraci a formovat budoucí obchodní politiku. RCEP zahrnuje 15 zemí včetně členů ASEAN, jejichž součástí je Vietnam, dále také Austrálie, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Nový Zéland. Stejně jako EVFTA a CPTPP, RCEP sníží cla a stanoví obchodní pravidla a pomůže propojit dodavatelské řetězce.

Očekává se, že tarify podle dohody budou sníženy do 20 let. V návaznosti na několik dalších dohod o volném obchodu se očekává, že RCEP bude přínosem pro hlavní vietnamské exportní kategorie včetně IT, obuvi, zemědělství, automobilů a telekomunikací. Pokud pakt ratifikuje šest zemí ASEAN a tři země mimo ASEAN, formálně vstoupí v platnost již ve druhé polovině roku 2021.

 

Photo Credit: European Parliament