Klimatický hlídací pes satelit Cheollian je v provozu

Korejský satelit Cheollian 2B pro sledování klimatu začal v pondělí 22. března poskytovat v reálném čase snímky kvality ovzduší nad Asií. Očekávání pro satelit, který by měl v Asii v oblasti trasování klimatických změn hrát důležitou roli, jsou veliké.

Začátkem minulého roku korejský satelit Cheollian 2B byl vyslán na oběžnou dráhu, kde se usadil na stacionární trati o výšce 36 000 km. Satelit Cheollian 2B je dvojče satelitu Cheollian 2A, který byl vypuštěn v prosinci 2018 taktéž pro meteorologická pozorování.

Satelit Cheollian 2B je první geostacionární satelit na světě určený k monitorování atmosférického prostředí. Jižní Korea tak předběhla Spojené státy a Evropu, které vypustí své geostacionární satelity až po roce 2022. Doposud bylo monitorování atmosférického prostředí prováděno družicemi na nízké oběžné dráze Země, které se pohybují v nadmořských výškách 700 km až 1 000 km.

Jaká je funkce satelitu a jaké informace sbírá?

Satelit od března letošního roku by měl především odesílat informace o mořském prostředí a o stavu atmosféry. Díky ultra přesnému optickému pozorovacímu zařízení satelit dokáže v atmosféře pozorovat 20 druhů látek znečišťujících ovzduší, včetně jemného prachu, materiálů (mimo jiné oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, formaldehydu) a látek (ozón a aerosol), které vyvolávají změnu klimatu. Satelitní sledovací zařízení, které se vznáší 36 000 kilometrů nad zemí, snímá každou hodinu kvalitu ovzduší v regionu po dobu 30 minut.

Celková data ze satelitu Cheollian mají ukazovat kvalitu vzduchu na povrchu a v celé stratosféře až 50 kilometrů nad zemským povrchem. Proto podle korejského ministerstva životního prostředí nemůže být odečet satelitu přesně stejný jako odečty na pozemních skenovacích zařízeních. Úřad přesto uvedl, že satelit výrazně přispěje k pochopení toho, jak intenzivně se aerosoly a další částice ve vzduchu šíří a koncentrují.

Satelit bude neustále sledovat výskyt a pohyb jemného prachu nad korejským poloostrovem a celkově nad východní a jihovýchodní Asií. Bude tím přispívat do mezinárodního společenství poskytováním informací o atmosférickém prostředí od Indonésie až po jižní Mongolsko.

Vesmír klíčovou prioritou pro Jižní Koreu

Jihokorejské ministerstvo pro vědu a ICT (Informační a komunikační technologie) zveřejnilo minulý rok svůj oficiální návrh na rok 2020 se souhlasem prezidenta. V něm je vesmírná technologie uvedena jako jedno z klíčových zaměření ministerstva spolu s 5G, umělou inteligencí a digitálními médii.

Přesný rozpočet přidělený na kosmický výzkum nebyl odhalen, ale ministerstvo tehdy tvrdilo, že se bude soustředit na satelity, včetně vypuštění a provozu Cheollian 2B. Ze současných dat vidíme, že daná družice již prokázala svoji účinnost při čtení úrovní oxidu dusičitého prostřednictvím snímků pořízených v únoru letošního roku.

Chemická látka se obvykle dostává do ovzduší z emisí automobilů a uhelných elektráren a poškozuje lidské dýchací orgány.

Cheollian Satellite 2B / Courtesy of Ministry of Oceans and Fisheries

Zdroj: Snímky ze satelitu Cheollian ukazují, že hladiny oxidu dusičitého byly horší 9. února (vlevo) než 13. února kvůli většímu objemu dopravy.

Snímek z 9. února 2021, který byl vytvořen během všedního dne, ukázal, že Soul a průmyslová města Ulsan na jihovýchodě a Yeosu na jihozápadě září červeně – což je nejhorší známka v barevném schématu pro úrovně koncentrace oxidu dusičitého. Další snímek pořízený o čtyři dny později ukázal, že červené oblasti se viditelně zmenšily. První obrázek ukázal úrovně koncentrace oxidu dusičitého, které byly o 30 procent vyšší než druhý, což je pravděpodobně způsobeno vyšším objemem provozu. Další snímek pořízený 19. února v 11 hodin ukázal červenou barvu na Soulu, Pekingu, Tokiu, Hongkongu, Bangkoku a Tchaj-pej.

Očekává se také, že čtení hladin oxidu siřičitého ze satelitu Cheollian pomůže monitorovat následky přírodních katastrof v Asii, jako jsou sopečné erupce a divoké požáry. Například 10. března satelit detekoval vysoké koncentrace oxidu siřičitého poté, co v prefektuře Kagošima v Kjúšú vybuchla japonská sopka Sakuradžima.

Satelit bude neustále vylepšován

Již jsou plány jak nadále vylepšit satelit Cheollian, aby mohl dodatečně detekovat formaldehyd a glyoxal nebo těkavé organické sloučeniny, které jsou známými znečišťujícími látkami a zhoršují dopad snižování ozónu, fotochemického smogu a změny klimatu obecně.

„GEMS (Geostationary Environment Monitoring Spectrometer) bude hrát významnou roli při rychlém a přesném čtení zdrojů znečišťování ovzduší a jejich pohybu za účelem zlepšení kvality ovzduší v Asii,“ uvedl prezident NIER (National institute of environmental research) Chang Yoon-seok.

NIER začalo ovládat satelit Cheollian v loni v listopadu poté, co satelit dosáhl své současné polohy na oběžné dráze. Institut plánuje spustit mobilní verzi webu v červnu letošního roku.

 

Photo Credit: Korea Aerospace Research Institute