Strategie Look East Policy: Trilaterální spolupráce Indie, Ruska a Japonska

Indie převzala iniciativu a uspořádala trojstranné setkání spolu s Japonskem a Ruskem. Jedná se tak o možnou snahu rozšířit indickou strategii “Look East Policy”.

V indicko-pacifickém regionu se formuje nový trilaterální formát. Na začátku února letošního roku Indie, Japonsko a Rusko uskutečnili své první společné setkání, které mělo za cíl přiblížit vývoj strategického partnerství. Dle mnohých tato iniciativa poukazuje na snahu Indie o rozšíření indicko-pacifické strategie, která by se měla stát inkluzivní.

Během jednání Indie, Japonsko a Rusko určili oblast pro potenciální spolupráci, která by přinesla významné výhody pro jednající země. Jedná se o tzv. ruský Dálný východ. Geografická část sahá zhruba od sibiřského jezera Bajkal na západě k pobřeží Tichého oceánu na východě. V této oblasti by tyto tři země chtěly navázat spojenectví v oblasti energetiky, těžby uhlí, dopravy a logistiky, námořní konektivity, zpracování diamantů či léčiva a zdravotnictví.

Strategie Look East Policy

Strategie Look East Policy byla hlavní součástí indické angažovanosti v oblasti mezinárodního obchodu, kdy se země začala v 90. letech ekonomicky otevírat světu. Po obdržení politické podpory následných indických vlád se strategie vyvinula z hospodářské a diplomatické spolupráce s jihovýchodní Asií na navázání širších bezpečnostních a obranných vazeb v celé asijsko-pacifické oblasti.

V posledních letech Indie naznačila ochotu hrát strategičtější roli v regionu jihovýchodní Asie, což napomohlo k prohlubování vztahů s partnery jako Japonsko, Vietnam či Austrálie. Tato politika dle analytiků byla částečně ovlivněna indickou snahou o geopolitické vyvážení vůči Číně, ale byla také motivována touhou po větší globální roli a indickém vzestupu jako důležitého obchodního partnera.

V současné době lze pozorovat, že se strategii Look East Policy podařilo formovat angažovanost Indie v indicko-pacifickém regionu po více než dvě desetiletí a podstatně prohloubila indické hospodářské, institucionální a bezpečnostní vztahy s daným regionem. Ze začátku angažovanost Indie s jejími východními sousedy původně zamýšlela rozvíjet ekonomické vazby s jihovýchodní Asií, ale během let se oblast zájmů značně rozšířila. Zájem se přesunul také do oblasti severovýchodní Asie či Austrálie.

Triletární spolupráce jako nástroj pro rozšíření strategie Look East Policy?

Trilaterální spolupráce Indie, Ruska a Japonska může uskutečnit vizi Indii a rozšířit strategii Look East Policy mezi další země. Indie se dle mnohých snaží poskytnout výraznou podporu své iniciativy, která by pomohla k expanzi již vzniklého uskupení tzv. Quad (Quadrilateral Security Dialogue), které se skládá z Indie, Japonska, Austrálie a Spojených států.

Tato expanze by měla právě mířit na rozvoj již zmíněné sibiřské oblasti Dálného východu. Například vláda Módího dostala podporu na plán rozvoje této oblasti, pro kterou Indie udělala úvěrovou linku ve výši 1 miliardy amerických dolarů v září 2019 během návštěvy ve Vladivostoku.

Spolupráce zemí by se mohla jevit jako výhodným strategickým plánem, avšak zapojit potenciálně  Rusko do skupiny Quad nebude jednoduché. Rusko a Čína, které si v posledních letech vytvořily silné vazby, jsou proti tomuto uskupení, které je považováno za vedenou iniciativu Spojených států proti regionálnímu a globálnímu vlivu Číny.

První dialog tzv. Track-II o trilaterálu mezi think-tanky tří zemí byl hostován Indickou radou pro světové záležitosti (ICWA) spolu s japonským partnerem Institutem ekonomického výzkumu pro severovýchodní Asii (ERINA) a ruskou Dálně východní Investiční a exportní agenturou (FEIEA).

Podle výstupního dokumentu toto třístranné seskupení zkoumalo spolupráci v ekonomických, sociálních a regionálních oblastech a jak využít ekonomické příležitosti na ruském Dálném východě. Také se zaobírali potenciálem arktické oblasti, které je propojená s rozvojem daného regionu.

Dle The Print, D.B. Venkatesh Varma, indický velvyslanec v Rusku, minulý týden v ruských médiích uvedl, že třístranný dialog Track-II lze považovat za „hlavní odnož“ politiky Módího na Dálném východě, včetně snahy dosáhnout až k arktické oblasti.

Rajiv Bhatia, veteránský diplomat, také uvedl, že: „Toto je pokus asijských zemí rozšířit svůj dosah. Rusko je také tichomořskou mocností, a proto je jeho role v indicko-tichomořské oblasti důležitá. Rusko s tím však musí souhlasit a musí být ochotno spolupracovat. Pouze pokud Rusko začne projevovat zájem, bude spolupráce úspěšná.“