Dosáhne Kazachstán uhlíkové neutrality do roku 2060?

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev během summitu o změně klimatu, který se konal na konci roku 2020, oznámil, že Kazachstán dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2060.

Summit o změně klimatu 2020

V polovině prosince minulého roku se pod záštitou Organizace spojených národů (OSN), Velké Británie a Francie konal Summit o změně klimatu 2020 ve spolupráci s Chile a Itálií. Jednalo se o summit, který předchází konferenci OSN COP26, která se má konat v listopadu 2021 ve skotském Glasgow. Platforma OSN sdružuje země, které přijaly nové závazky v oblasti boje proti změně klimatu a plnění Pařížské dohody, pět let od jejího přijetí 12. prosince 2015.

Summit se věnoval dlouhodobým strategiím, které vedou k nulovým emisím, závazkům financování opatření v oblasti klimatu a ambiciózním adaptačním plánům a základním environmentálním politikám jednotlivých zemí. Projednávané závazky mají pomoci dosáhnout ekologického a dlouhodobého zotavení států z celosvětové pandemie COVID-19. Vzhledem k tomu, že se problematika změny klimatu dotýká celých systémů, summit měl poskytnout platformu pro komerční, nestátní i státní subjekty, které spolupracují na urychlení systémových změn potřebných ke snížení emisí a budování odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Uhlíková neutralita Kazachstánu do roku 2060

Kazašský prezident Tokajev se se svým projevem připojil k téměř 70 hlavám státům a vedoucím nadnárodních korporací, kteří přednesli své příspěvky na summitu, který je považován za důležitou událostí před zpožděnou konferencí OSN o změně klimatu (COP26), která se má konat v listopadu letošního roku.

“V této náročné situaci si jménem všech kazašských občanů přeji dnes znovu potvrdit naše silné odhodlání bojovat proti změně klimatu a náš záměr jako národa a vlády přijmout stále odvážnější cílená opatření podle Pařížské dohody. V tomto duchu se zavazujeme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060. K dosažení tohoto cíle bude Kazachstán rozvíjet a přijímat ambiciózní dlouhodobou strategii rozvoje s cílem snížit emise a dekarbonizovat naši ekonomiku.“ uvedl Tokajev v oficiálním videu k summitu, který probíhal, vzhledem ke stále trvající celosvětové pandemii COVID-19, virtuálně.

Aby Kazachstán navýšil absorpci uhlíku a zastavil hrozící problémy s dezertifikací v důsledku změny klimatu, plánuje země v příštích pěti letech vysadit dvě miliardy stromů. Kazachstán momentálně čelí naléhavé potřebě posílit národní adaptační kapacitu. Z toho důvodu dojde podle Tokajeva ke vzniku právní normy v novém kodexu životního prostředí pro plánování politik jednotlivých odvětví a regionálního rozvoje. Nová norma má snižovat rizika v oblasti změny klimatu a měla by předcházet zbytečným škodám a ztrátám. Kazachstán již zahájil národní systém obchodování s emisemi a Tokajev doufá, že v rámci summitu OSN COP26, bude možné dosáhnout dohody v otázkách týkajících se pařížského klimatického balíčku. To by podle hlavy státu mělo pomoci plně uvolnit potenciál pro společnou akci a větší mezinárodní spolupráci ve zmírňování emisí skleníkových plynů.

Tokajev také uvedl, že Kazachstán je „velmi zranitelný vůči změně klimatu jako vnitrozemský a rozvojový stát“. Ačkoliv kazašský prezident chválil rozvoj své země za posledních 30 let, uvedl, že se stát stále silně spoléhá na fosilní paliva. Kazachstán dle Tokajeva vítá příležitost znovu se zaměřit na kolektivní plány a ambice v boji proti změně klimatu, protože boj proti změně klimatu je pro zemi existenčním problémem.

Již přijatá opatření pro snížení CO2 v Kazachstánu

Kazachstán se (spolu s Rwandou) v červnu 2020 stal další ze zemí, které přijaly opatření ke snížení emisí COv civilním letectví. Obě země se staly členy systému kompenzace a snížení emisí uhlíku pro mezinárodní letectví (CORSIA).

V současné době tvoří civilní letectví až 2 procenta celosvětových emisí CO2 z lidské činnosti po celém světě. S ohledem na tento dopad na životní prostředí bylo v říjnu 2016 přijato celosvětové tržní opatření CORSIA, které má řešit jakékoli roční zvýšení celkových emisí CO2 z mezinárodních letů.

CORSIA, jako součást opatření ke zmírnění změny klimatu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), je navržena tak, aby zajistila uhlíkovou neutralitu kompenzací emisí CO2 z mezinárodních letů. Cílem je snížit čisté emise CO2 z letectví na 50 procent emisí z roku 2005. To znamená zlepšit účinnost paliva a stabilizovat emise CO2. CORSIA má tři implementační fáze začínající od roku 2021. Od roku 2026 je pak účast na programu povinná pro všechny mezinárodní lety.

Výbor pro civilní letectví Kazachstánu již nějakou dobu spolupracuje s odborníky ICAO na otázkách kompenzace a snižování emisí uhlíku pro mezinárodní letectví. V červnu 2020 generální ředitel Letecké správy Kazachstánu Peter Griffiths oficiálně potvrdil účast na CORSIA v dopise generálnímu tajemníkovi ICAO Fang Liu.

Do minulého roku vyjádřilo ochotu zúčastnit se dobrovolné fáze (2021–2023) 85 států, které pokrývají 76% mezinárodního leteckého provozu.

Photo credit: Twitter EHA News