NATO pomohlo Mongolsku posílit kybernetickou bezpečnost

V lednu letošního roku NATO úspěšně dokončilo několikaletý projekt, který probíhal v letech 2017 až 2020 a měl za cíl posílit kapacitu kybernetické obrany Mongolska, které je partnerem Severoatlantické aliance.

18. ledna NATO oznámilo úspěšné dokončení víceletého projektu, jehož cílem bylo posílit kapacitu kybernetické obrany Mongolska. Projekt byl podpořen programem NATO pro vědu za mír a bezpečnost (SPS). V rámci realizace projektu bylo vybudováno Centrum kybernetické bezpečnosti pro mongolské ozbrojené síly a byl poskytnut specializovaný výcvik a vybavení. Projekt rovněž obsahoval technickou podporu Komunikační a informační agentury NATO.

Jak informovala mongolská tisková agentura Montsame, otevření nového centra bylo v aktuálních pandemiologicky nepříznivých podmínkách otevřeno za on-line přítomnosti generálního tajemníka NATO Mircei Geoană, který se připojil z Bruselu a mongolský ministr obrany Saikhanbayar Gursed Centrum reakce na počítačové incidenty pro ministerstvo obrany a generální štáb mongolských ozbrojených sil otevřel fyzicky v Ulánbátaru, hlavním městě země.

Náměstek generálního tajemníka NATO zdůraznil význam tohoto projektu pro zvýšení odolnosti a bezpečnosti mongolských systémů informačních technologií: „Úspěšné dokončení tohoto projektu znamená, že Mongolsko je nyní lépe vybaveno k prevenci, zmírňování a rychlé reakci na kybernetické výzvy, které se snaží ohrozit jeho instituce.“

Mongolský ministr obrany řekl, že „ze zařízení a softwaru poskytovaného projektem těží nejen síťoví inženýři a technici, ale také všichni uživatelé sítě ozbrojených sil.“ Gursed dále poznamenal: „Tento projekt je ucelený balíček zahrnující efektivní kybernetické školení pro týmy pro kybernetickou bezpečnost a vybavený nejnovějšími technologiemi a oficiálními licencemi.“

Program NATO pro vědu za mír a bezpečnost sehrál důležitou roli při posilování praktické spolupráce mezi NATO a Mongolskem v otázkách společného zájmu a výrazně přispěl ke konsolidaci tohoto partnerství. „Široká škála aktivit podporovaných programem NATO pro vědu pro mír a bezpečnost pomáhá vytvářet prosperující komunitu vědců, odborníků a tvůrců politik z celého světa – z NATO a partnerských zemí – kteří sdílejí znalosti a rozvíjejí inovativní nápady pro řešení bezpečnostních výzev dneška a zítřka,“ zdůraznil, podle serveru Army Technology, Dr. Deniz Beten, seniorní člen SPS a poradce pro partnerskou spolupráci. Od roku 2012 spolupracuje program Věda pro mír a bezpečnost s Mongolskem nejen na řešení výzev kybernetické bezpečnosti, ale také na podpoře úsilí o vytvoření databáze pro sledování rehabilitace a obnovy bývalých vojenských objektů v zemi.

Spolupráce Mongolska s NATO

NATO v průběhu posledních dvaceti let rozvíjelo vztahy s řadou zemí mimo euroatlantický prostor. Mongolsko se počítá mezi země, které jsou označovány jako „celosvětoví partneři“. Podle informací na webových stránkách Severoatlantické aliance, se aktivní spolupráce mezi NATO a Mongolskem rozvíjí od roku 2005, kdy země vstoupila do Programu individuálního partnerství a spolupráce, zejména v rámci operací na podporu míru. Spolupráce s Mongolskem v oblasti vznikajících bezpečnostních výzev se zaměřuje zejména na boj proti terorismu, nešíření zbraní a kybernetickou obranu. Návrhy na spolupráci v oblasti vědy a techniky, zejména prostřednictvím programu Věda pro mír a bezpečnost (SPS), zahrnují rehabilitaci bývalých vojenských areálů a rozvoj odolnosti a bezpečnosti v oblasti informačních komunikačních technologií.

Mongolsko již hostilo delegace NATO na vysoké úrovni, jakými byly například delegace vedené generálním ředitelem Mezinárodního vojenského štábu poručíkem Juergenem Bornemannem v září 2011 a náměstkem generálního tajemníka Jamesem Appathuraiem v květnu 2011. V listopadu 2010 se prezident Tsachia Elbegdorj zúčastnil lisabonského summitu. Tyto výměny poskytly příležitosti k diskusi o spolupráci mezi NATO a Mongolskem a současném i budoucím zapojení Mongolska do mezinárodního krizového řízení.

Mongolsko také přispělo svými vojáky k Mezinárodním silám pro bezpečnostní pomoc (ISAF) pod vedením NATO v Afghánistánu od března 2010, kdy poprvé nasadilo pěchotní četu na oblastní velení ISAF na sever země. Tato středoasijská země také podporovala výcvikovou misi v Afghánistánu s pěchotou a dělostřelectvem. Mongolsko se navíc od prosince 2005 do března 2007 účastnilo misí v Kosovu pod vedením NATO (KFOR). V budoucnu Severoatlantická aliance plánuje Mongolsko zahrnout do výcvikových aktivit NATO a ve hře je také zvážení možnosti vybraných sil účastnících se konceptu operačních schopností. Mongolsko se také zapojilo do různých výcvikových spoluprácí a středisko Five Hills Peace Support Operations Training Center je od srpna 2014 uznáváno jako součást sítě partnerských výcvikových a vzdělávacích center NATO.

Photo credit: Twitter @Mircea_Geoana