Buddhistický chrám Saimjódži: Svatby bez diskriminace

Japonský buddhistický chrám Saimjódži, který se snaží prezentovat sám sebe v současné době velmi pokrokovým stylem, je jeden z mála chrámů, kde se páry stejného pohlaví mohou oddat a stvrdit tak svůj svazek.

Navzdory zásadním změnám, a to v zákonech a normách týkajících se problematiky a práv sňatků osob stejného pohlaví po celém světě, přijetí homosexuality zůstává ve společnosti stále rozdělujícím tématem a tabu. Japonci, navzdory současným trendům, které naznačují, že nové přístupy k homosexuálním párům směřují k vyšší toleranci, stále skrývají svou pravou sexuální identitu a stále si pro sebe raději volí tradiční model heterosexuálního partnerství.

Začátkem září proběhla světem zpráva, že Kjóto se stalo dalším japonským městem, které zavedlo „systém partnerství“, který uznává páry stejného pohlaví. V únoru 2015 se v Japonsku poprvé představil tento plán, aby vyřešil některé problémy, kterým musí páry stejného pohlaví čelit v každodenním životě. Poskytuje určité výhody jako manželským párům – například řeší společné bydlení, určitá práva vztahující se na návštěvy nemocnic nebo na lékařská rozhodnutí pro partnera v bezvědomí a dokonce dává i určité zaměstnanecké výhody.

Současný stav japonského buddhismu

Není těžké při návštěvě Japonska narazit na svatyni či chrám bez ohledu na to, kde se nacházíte či jak velké město nebo malou vesnici navštívíte. Přestože jsou místa, která jsou určená pro uctívání původního japonského náboženství šintoismu nebo buddhismu, prakticky všude, pouze necelých 40% japonské populace se označuje za věřících.

Buddhismus a jeho vnímání má v Japonsku svá specifika, která nejsou zrovna jen pozitivní. Mnozí vnímají, že buddhistické chrámy fungují spíše jako korporace než jako poskytovatelé duchovního vedení. Což zapříčiňuje klesající počet věřících. Na rozdíl od buddhismu v Indii, kde toto náboženství vzniklo, je japonský buddhismus vnímán a označován jako „pohřební buddhismus”, protože v mnoha případech jsou veřejnosti k dispozici pouze jen pohřební služby.

V současné době se nachází spoustu chrámů, které fungují bez kněží, či je spravuje pár farářů nebo nemají vůbec žádného nástupce. Často se stává, že potom tyto chrámy žádají o podporu relativně větší mateřský chrám nebo chrám, který se nachází v blízkosti. Například Sótóšu je hlavní označení zenového buddhismu se 14 000 chrámy po celé zemi a počet chrámů bez vlastních hlavních kněží se za pouhých 20 let zvýšil přibližně o 30%.

Vize buddhistického kněze Senda Akihira

Saimjódži, chrám nacházející se v Kawagoe v prefektuře Saitama, s historií téměř 800 let, si klade za cíl odlišit se od ostatních, a to díky nedávno nově jmenovanému hlavnímu knězi, Senda Akihirovi (57). Senda Akihira strávil dva roky v Indii, kde buddhismus studoval a praktikoval pod svým indickým mentorem, než zdědil jmenovaný chrám po svém otci.

“Chci otevřít svůj chrám všem, Japoncům i cizincům,” říká Senda v rozhovoru pro Tokyo Weekender. “Cílem všech náboženství, včetně buddhismu, je pomáhat lidem.”

Až dosud chrám Saimjódži nenabízel svatby lidem, kteří nebyli spojeni s chrámem, ale od první dubna letošního roku se to změnilo. Prefektura Saitama začala k tomuto dni vydávat partnerské certifikáty pro páry stejného pohlaví, čímž se připojila k dvanácti dalším japonským prefekturám, které tyto certifikáty zavedly.

Díky tomuto uzákonění začal Senda nabízet svatby párům bez ohledu na jejich sexuální orientaci, náboženství nebo etnický původ. Vzhledem k velikosti chrámu se Senda obává, že není schopen nabídnout velké svatební obřady, ale doufá, že mnoho párů využije příležitosti a uskuteční tam své obřady. Jakmile budou nabídnuty svatební služby, stane se Saimjódži druhým známým chrámem v Japonsku (po chrámu Šunkoin v Kjótu), který otevřeně propaguje LGBT svatby.

“Pokud mnich odmítne svatební služby pro LGBT páry, je to proto, že jsou jako jednotlivci proti,” uvedl dále Senda. Japonský buddhismus nezmiňuje a neřeší svazky párů stejného pohlaví, proto není žádný zákaz a omezení pro kněze vykonat službu.

LGBT páry mají tendenci nevybírat si buddhistické svatby buď proto, že v současné době je více oblíbené a moderní pořádat svatby v kostelech, nebo proto, že jednoduše neví, že mohou. S webem, který byl zprovozněn v květnu letošního roku, Senda doufá, že se páry LGBT dozvědí o chrámu a zvolí jej jako místo své svatby. Pro páry dokonce připravil speciální růžence v duhovém designu, což má být ekvivalent snubních prstenů.

Photo Credit a zdroj rozhovoru: Tokyo Weekender