Asijské přístavy dominují ve světě

Asijské kontejnerové přístavy dominují mezi 50 nejlepšími místy na světě podle nového globálního Indexu výkonu přístavních kontejnerů (CPPI), který zahájila Světová banka a IHS Markit. 

Nejnovější zpráva vydaná Světovou bankou spolu s IHS Markit hodnotila přístavy v porovnání s různými metrikami. Index po celém světě hodnotil a srovnával efektivitu přístavů a to díky standardizaci pro různé velikosti lodí a pohyby kontejnerů.

Dle Světové banky CPPI je určen k identifikaci nedostatků a příležitostí ke zlepšení, které budou přínosem pro zúčastněné strany od přepravních linek, k vládám států až po spotřebitele.

Kontejnery jsou klíčové pro globální obchod

Více než čtyři pětiny celosvětového obchodu se zbožím se přepravuje po moři a přibližně 35 procent z celkového objemu a více než 60 procent obchodní hodnoty se přepravuje v kontejnerech.

„Rozvoj vysoce kvalitní a efektivní infrastruktury přístavních kontejnerů je klíčovým přispěvatelem k úspěšným strategiím růstu založeným na exportu v rozvojových i rozvinutých zemích,“ uvedl Martin Humphreys, hlavní ekonom dopravy a globální vedoucí v oblasti Dopravní konektivity a regionální integrace ve Světové bance. Dodal, že efektivní přístavy také zajišťují kontinuitu podnikání a zvyšují odolnost námořních bran jako klíčových uzlů globálního logistického systému.

docked shipping ship on body of water

,,Neúčinný provoz přístavů má velmi přímý dopad na dodávky po celé zemi a jejich populace. Během pandemie COVID-19 jsme viděli zpoždění přístavů, které způsobily nedostatek základního zboží a zvyšování cen. Z dlouhodobého hlediska mohou takováto místa znamenat pomalejší ekonomický růst, vyšší náklady pro dovozce a vývozce a dokonce vést k menší zaměstnanosti,“ dodal Turloch Mooney, zástupce ředitele pro Námořní a obchodní dopravu ve společnosti IHS Markit.

Asie je ve vedoucí pozici

Dle CPPI, ve kterém Asie bezkonkurenčně dominuje, například japonský přístav Jokohama byl zařazen mezi nejúčinnější přístavy na světě. Tím řadí Jokohamu před přístavy jako Abdullah v Saúdské Arábii či Qingdao v Číně.

Údaje společnosti Yokohama Port Corporation ukazují, že v roce 2019 přístav obsluhoval více než 32 000 lodí. Průchodnost nákladu v přístavu činila 2,9 milionu TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). Objem kontejnerové přepravy se udává v jednotkách TEU, přičemž 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20stopého kontejneru.

Index shledává, že asijské kontejnerové přístavy jsou nejúčinnější na světě a dominují v Top 50 spotech. Přestože je Algeciras ve Španělsku nejvýše umístěným evropským přístavem, je v indexu na 10. pozici. Colombo na Srí Lance je nejvýznamnějším přístavem v jižní Asii a zařadil se na 17. místo a například mexický přístav Lazaro Cardenas vede v Americe na 25. místě. Kanadský Halifax je jediným dalším severoamerickým přístavem v Top 50. Džibuti na 61. místě je nejlépe hodnoceným africkým přístavem.

Index, první svého druhu, je porovnáním výkonu globálního portu kontejneru, který je určen k identifikaci mezer a příležitostí ke zlepšení operací portů kontejneru.

Jak bylo CPPI měřeno?

Index je založen na celkovém počtu hodin v přístavu na vplutí lodi, definovaném jako uplynulý čas mezi okamžikem, kdy loď dorazí do přístavu, do vyplutí z kotviště po dokončení výměny nákladu.

Větší nebo menší pracovní vytížení se zohledňují zkoumáním podkladových dat v deseti různých velikostních měřítek. Metodika zohledňuje pět odlišných skupin velikostí lodí, vzhledem k potenciálu vyšších úspor paliva a emisí u větších plavidel.

Index označuje, že klíčové metriky výkonu přístavu, jako jsou minuty na přesun kontejneru, ukazují velké nesrovnalosti v efektivitě globálních přístavů. Zatímco nejvýkonnějším hráčům, jako je Jokohama, trvá načtení nebo vyložení kontejneru v průměru 1,1 minuty, průměrná ekvivalentní pracovní zátěž v afrických přístavech je více než třikrát vyšší než za 3,6 minuty.