Thajský soud zamítá petici proti výstavbě přehrady Pak Beng v Laosu

Thajský soud odmítl vyslechnout odvolání k případu týkající se budování rozsáhlé přehrady na řece Mekong v Laosu. Je to rána vůči thajským aktivistům, kteří jsou znepokojeni možným negativním dopadem výstavby na životní prostředí.

Laoský projekt nejsevernější přehrady Pak Beng je součástí navrhované kaskády jedenácti přehrad na hlavním toku řeky Mekong. V této oblasti Laos představil svůj kontroverzní ekonomický plán stát se tzv. „baterií jihovýchodní Asie“ prostřednictvím prodeje vodní energie do sousedních zemí.

mekong-dams-map

(Zdroj: AFP)

Aktivisté v oblasti životního prostředí jsou znepokojeni environmentálním dopadem navrhované přehrady Pak Beng na řece Mekong v Laosu poté, co thajský soud odmítl na konci únoru letošního roku vyslechnout odvolání vůči plánovanému projektu.

Vzhledem k tomu, že řeka Mekong tvoří polovinu hranice mezi Laosem a Thajskem o délce 1845 km, thajští občané, kterých se projekty týkají, si stěžovali, že výstavba bude mít vliv na jejich domovy a zaměstnání.

Dle aktivistů průzkumy výstavby přehrad jsou chybné

V roce 2016 byl představen projekt přehrady Pak Beng. Jeho vývojářem je společnost China Datang Overseas Investment. V červnu 2017 podaly dvě skupiny Rak Chiang Kong Conservation Group a Thai Mekong People’s Networks from Eight Provinces návrh na správní soud, aby odvolal posouzení vlivu na životní prostředí provedené thajskými agenturami, které bylo použito na podporu rozhodnutí Komise řeky Mekong (MRC), aby byl projekt povolen. MRC je mezivládní agentura, která při správě řeky Mekong spolupracuje s vládami Laosu, Kambodže, Thajska a Vietnamu.

Obě skupiny tvrdí, že původní komunitní průzkum byl chybný, pokud jde o dodržování právních předpisů a nedostatku hodnocení přeshraničního prostředí a informací o zdravotních a sociálních dopadech. Poté, co skupiny prohrály u správního soudu, se skupiny odvolaly k ústřednímu správnímu soudu, který dne 25. února uvedl, že v daném případě odvolání nemá žádnou pravomoc.

,,Thajsko nemá zákon, který by vyžadoval přeshraniční posouzení dopadů [a] žádnou jurisdikci nad projekty uvnitř Laosu. Oznámení, předchozí konzultace, dohoda, obavy a návrhy týkající se vodní přehrady Pak Beng pro Komisi řeky Mekong a Laos byly provedeny jménem vlády v souladu s mezinárodními protokoly. Tento případ nespadá do pravomoci správního soudu,“ uvedl dle zpravodajských agentur soudce.

Lepší správa řeky Mekong, ale bude fungovat?

Laos zveřejnil na konci února seznam pokynů pro správu přehrad, který se snaží minimalizovat nedostatek vody a záplavy. Pokyny přicházejí uprostřed debaty o tom, jak vodní strategie Laosu změnila řeku Mekong.

Státní laoská zpravodajská agentura Vientiane Times uvádí, že pokyny vstoupí v platnost 4. března a vyžadují, aby provozovatelé přehrad informovali úřady, když jsou nádrže plné nebo když hladina vody po proudu klesne na kriticky nízkou úroveň.

„Účinné řízení vodních zdrojů a řek, zejména těch, které využívají vodní elektrárny, je považováno za zásadní, protože Laos se snaží stavět více přehrad a stát se důležitým vývozcem elektřiny,“ uvádí se ve zprávě.

Laos postavil desítky vodních přehrad na Mekongu a jeho přítokech v rámci svého plánu prodat do roku 2030 do sousedních zemí přibližně 20 000 megawattů elektřiny.

Ačkoli laoská vláda považuje výrobu energie za způsob, jak posílit ekonomiku země, projekty jsou kontroverzní kvůli jejich dopadům na životní prostředí, přesídlení vesničanů bez adekvátní kompenzace a sporným finančním a energetickým požadavkům.

Hrozí environmentální hrozba?

Aktivisté jsou znepokojení životním prostředím a požadují lepší správu všech přehrad v hlavním proudu. Kritici uvedli, že doufají v lepší prosazování nových pokynů laoské vlády. Řeka Mekong je pro státy jihovýchodní Asie naprosto strategickým a důležitým zdrojem pro posílení ekonomiky. Jak jsme informovali v našem předešlém článku, Mekong, jakožto dvanáctá nejdelší řeka planety a životodárný vodní zdroj velké části jihovýchodní Asie, začíná na dolním toku řeky vysychat. Vietnam, Laos, Kambodža i Thajsko začaly upozorňovat na problémy, kterým díky snížení průtoku Mekongu čelí.

Například v listopadu 2019 poklesla hladina vody tak nízko, že zavlažovací čerpadla nebyla schopna čerpat vodu, což přinutilo thajskou vládu vyslat armádu, aby provedla záchranné práce. Rybáři žijící podél Mekongu v severním Thajsku také zaznamenali nebývalý pokles úlovků, přičemž mnozí zůstali bez životaschopného živobytí.

Thajsko má obavy z aktivit na Mekongu

Minulý měsíc jsme informovali o tom, že Thajsko vzneslo námitky proti přehradě Sanakham, projekt ve výši 2 miliard amerických dolarů. Tehdy vládní úředníci porušili diplomatický protokol a proti projektu učinili kritická prohlášení v médiích. Přehrada, kterou vyvíjí čínský developer Datang Corporation Limited, má v roce 2028 vyprodukovat 684 megawattů elektřiny.

Jak uvedl článek, thajské stavební společnosti hrají hlavní roli při financování a rozvoji přehradních projektů v Laosu. Například přehrada Xayaburi, první svého druhu, byla postavená na dolním toku Mekongu. Byť byla postavena v Laosu, stavby a financování byly vedeny thajskými společnostmi. Pro thajské stavební firmy a finanční instituce je investice do hydroelektrických projektů velmi lukrativním obchodem. Ovšem Thajsko začíná přehodnocovat svá stanoviska a postoje vůči aktivitám na Mekongu, což jsme mohli vidět na případu přehrady Senakham. Opatrnost Thajska nad novými přehradami naznačuje, že země je stále více znepokojena problémy, které vyplývají z velkých vodních projektů podél Mekongu.

Photo Credit: ATB Group