Starobylá nepálská tradice panenské bohyně Kumárí

Nepál je domovem nejvyšší hory světa, ale také starobylé náboženské tradice uctívání Kumárí Déví, živoucí bohyně Durgy vtělené do těla předpubertálních dívek. Kumárí jsou uctívány v rámci nepálských hinduistických a buddhistických náboženských praktik jako ztělesnění a manifestace posvátného ženského božstva.

Kdo je Kumárí?

Sanskrtský termín kumari je odvozen od kaumaryi, což znamená „mladý“. V Nepálu existuje kumárí více, ale tou nejdůležitější a nejznámější, je královská Kumárí z Káthmándú. Ačkoliv je kumárí uctívána hinduisty, prepubertální dívky, které tuto roli plní jsou vybírány z kasty nepálské névárské buddhistické komunity Shakya.

Nepálci věří, že bohyně Durga se periodicky vtěluje do vybraných malých dívek, které jsou zosobněním bohyně až do první menstruace. Výběr nové Kumárí se odehrává v rámci rituálu, během kterého kněží obětují 108 buvolů a koz a vybraná dívka je posuzována podle toho, jestli splňuje 32 posvátných charakteristik, kterým Kumárí musí odpovídat.

Zdroj

Uctívání kumárí

Tradice uctívání Kumárí vychází z textu obsaženém v posvátném spisu Markandéja purána, podle kterého žije božstvo Déví mezi všemi živými ženskými tvory tohoto světa. Celá tradice kumárí je založena na jednom verši. Nicméně z důvodů cudnosti a panenství je při uctívání bohyně v náboženské praxi upřednostňována mladá prepubescentní dívka. Po dosažení menarché se dívka stává rituálně nečistou a je vybrána její nástupkyně.

Kumárí je uctíván během náboženských festivalů, mezi které patří například Navaratri nebo Durga púdža. Ačkoliv tradice uctívání živé vtělené Kumárí do mladé dívky, začala v Nepálu až během 17. století, uctívání ženského božstva v rámci obřadného uctívání Kumárí púdža existuje v Nepálu podle některých zdrojů již více než 2 300 let nebo možná i déle.

Výběr Kumárí

Jakmile bývalá Kumárí opustí svou rezidenci Kumari Ghar, začnou kněží a královský astrolog hledat její nástupkyni. Někdy je postup hledání nové Kumárí připodobňován k procesu hledání nového dalajlámy nebo pančhenlamy v sousedním Tibetu. Dívky, které se kvalifikují do užšího výběru vždy pochází z buddhistické névárské komunity Shakya, musí být zdravé, mít všechny zuby a musí splňovat rituální popis těla Kumárí, které udává, jaké fyzické znaky by vybraná dívka měla mít. Vybraná dívka by také měla být nebojácná a měla by mít dobrý horoskop. Pokud dívka projde výběrem, je na bílém koberci odvedena do residence královské Kumárí, kterou smí opustit pouze při výjimečných příležitostech.

Život živoucí bohyně

Věřící připisují Kumárí zvláštní moc, která dokáže i léčit, a proto se zástupy nemocných snaží dostat co nejblíže k živoucí bohyni a alespoň zachytit její pohled, který má údajnou léčivou sílu. Vliv Kumari je považován za tak mocný, že se předpokládá, že prosperitu dokáže člověku zajistit jen její pohled. Masy věřících se shromažďují pod oknem Kumari na nádvoří její residence v naději, že projde kolem oken ve třetím patře a podívá se na ně dolů.

Zatímco sporadická vystoupení Kumárí trvají jen několik sekund, když se objeví, prostředí na nádvoří je plné odhodlání a posvátné úcty. V jejích pokojích ji navštěvují pouze vedoucí politické figury nebo nejvěrnější věřící a Kumárí všechny příchozí pozoruje ze svého trůnu se zlatým lvem.

Novodobé problémy

Historicky byla královská Kumárí v Káthmándú volena během náboženského rituálu nepálským králem, ale po zrušení království a konstituční monarchie v roce 2008 hrozilo, že zanikne i tato starobylá tradice. Tehdejší maoistická vláda nakonec pod tlakem místního obyvatelstva povolila, aby tradice kumárí pokračovala a organizací a správou chrámu Kumárí pověřila svěřenecký fond. Současnou královskou Kumárí je Trishna Shakya.

Photo credit: HopNepal