Indie a Maledivy posílily spolupráci na poli bezpečnosti

Indie a Maledivy se dohodly na významném posílení bezpečnostní spolupráce mezi oběma zeměmi a na spolupráci v boji proti bezpečnostním hrozbám v Indickém oceánu. Indie poskytla ostrovní republice úvěrový kredit na bezpečnostní projekty ve výši 50 milionů amerických dolarů. Obě země plánují dlouhodobou spolupráci v námořní bezpečnosti.

Během víkendové dvoudenní návštěvy indického ministra zahraničních věcí Subrahmanyama Jaishankara na Maledivách se obě země rozhodly svolat první schůzi společné indicko-maledivské pracovní skupiny pro boj proti terorismu, která se má také podílet na boji proti bezpečnostním hrozbám v Indickém oceánu.

Indie a Maledivy se rozhodly rozšířit bezpečnostní a obranné partnerství v boji proti bezpečnostním hrozbám v regionu. Indie bude rovněž pomáhat Maledivské republice při zlepšování schopností maledivského námořnictva. Indie také podepsala s Maledivami dohodu o vývoji, podpoře a údržbě přístavu pobřežní stráže Maledivských národních obranných sil na atolu v severní části souostroví.

“Ministři zdůraznili význam spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti a shodli se na důležitosti zachování míru a bezpečnosti v oblasti Indického oceánu. Dále se dohodli na posílení koordinace při zvyšování regionální námořní bezpečnosti a zajišťování svobody plavby v Indickém oceánu,“ uvádí oficiální prohlášení vydaném na konci Jaishankarovy návštěvy na oficiálních stránkách indického ministerstva zahraničních věcí.

Financování bezpečnostních projektů

Zpravodajský server Hindustan Times informoval, že Indie v neděli 20. února poskytla Maledivám úvěrový kredit ve výši 50 milionů amerických dolarů (v přepočtu více než 1 miliardu českých korun) na obranné projekty a obě země podepsaly dohodu o vývoji a údržbě klíčového námořního zařízení pro ozbrojené síly souostroví Indického oceánu. Dohody o  úvěru a rozvoji přístavu na námořní základně Uthuru Thila Falhu, nacházející se na atolu v severní části maledivského souostroví, byly podepsány druhý a poslední den návštěvy ministra zahraničních věcí Jaishankara na Maledivách. V sobotu bylo podepsáno pět dalších dohod, včetně jedné o úvěru 25 milionů amerických dolarů na rozvoj silnic a další infrastruktury.

Dohoda mezi indickou exportní bankou EXIM Bank a maledivskou vládou o úvěru usnadní rozvoj Malediv v námořní oblasti, uvedl bez bližších podrobností podle serveru DNA India indický ministr zahraničních věcí. Jaishankar a ministryně obrany Malediv Mariya Didi podepsali dohodu o „rozvoji, podpoře a údržbě“ přístavu pobřežní stráže v Uthuru Thila Falhu. Oba ministři během svého zasedání rovněž probrali různé aspekty spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Jaishankar uvedl, že Indie „bude vždy spolehlivým bezpečnostním partnerem“. Ministryně obrany Didi uvedla, že přístav a loděnice budou znamenat „další významný milník“ v bilaterální obranné spolupráci, zatímco Jaishankar uvedl, že toto zařízení posílí schopnosti maledivské pobřežní stráže a usnadní regionální humanitární pomoc a úsilí o pomoc při katastrofách.

Spolupráce mezi Indií a Maledivami

Maledivy nemají námořnictvo a pobřežní stráž funguje jako ozbrojená námořní složka Maledivských národních obranných sil (MNDF). Mezi Indií a Maledivami existuje silná námořní spolupráce a Indie v minulosti poskytla hlídkové lodě a letadla pro námořní dohled, aby posílily obranné schopnosti MNDF. Kromě přístavu a loděnice bude Indie podporovat rozvoj další infrastruktury, komunikačních zdrojů a radarových služeb na základně na Uthuru Thila Falhu a poskytovat školení maledivským námořním složkám. Úředníci MNDF sdělili serveru The Times of Addu, že v zařízení nebude umístěn žádný zahraniční vojenský personál, který by byl používán k dokování, údržbě a opravám plavidel pobřežní stráže.

Společné prohlášení obou zemí uvádí, že dohoda o rozvoji přístavu byla v souladu s několika žádostmi Malediv od roku 2013 o podporu Indie, aby posílila schopnost maledivských obranných sil účinně kontrolovat a provádět dozor ve své výlučné ekonomické zóně. Dohoda je také v souladu s dvoustranným akčním plánem pro obrannou spolupráci podepsaným v dubnu 2016 a následných diskusích v letech 2016-19.

Jaishankar během svého pobytu v ostrovní republice uspořádal společné setkání s maledivským ministrem financí Ibrahimem Ameerem, národním ministrem plánování Mohamedem Aslamem a ministrem hospodářského rozvoje Fayyazem Ismaila, aby společně přezkoumali různé infrastrukturní projekty a ekonomické aktivity prováděné na Maledivách s finanční podporou Indie. Během sobotního setkání se ministři zahraničí Indie a Malediv shodli na důležitosti míru a bezpečnosti v Indickém oceánu a rozhodli se posílit koordinaci regionální námořní bezpečnosti, boje proti terorismu a zajištění svobody plavby. Maledivy byly jedním z největších příjemců v rámci indické politiky „sousedství na prvním místě“. Indie podporuje velké infrastrukturní projekty v rámci dvou úvěrových linek v hodnotě 1,2 miliardy amerických dolarů. Indie také loni spolupráci rozšířila o rozpočtovou podporu ve výši 250 milionů amerických dolarů, aby pomohla Maledivám se vyrovnat s ekonomickými dopady pandemie Covid-19.

Těchto pět dohod podepsaných v sobotu zahrnovalo prohlášení o záměru mezi indickou exportní bankou EXIM a místními úřady o financování bytového projektu o velikosti 2 000 jednotek, memorandum o porozumění o grantu ve výši 500 tisíc amerických dolarů pro závod na zpracování ryb a memorandum o udržitelném rozvoji měst. Jaishankar také jako dar předal 100 000 dávek vakcín proti COVID-19. To bylo navíc k dalším 100 000 dávkám poskytnutým minulý měsíc v rámci indické iniciativy distribuce vakcín sousedním státům Vaccine Maitri, o které se dočtete více v tomto článku.

Photo credit: Twitter @DrSJaishankar