Návrat Indie do Rady bezpečnosti OSN

V pondělí 4. ledna 2021 se Indie opět připojila k Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (UNSC) jako nestálý člen a začala tak své dvouleté funkční období. Indická vláda však doufá, že přítomnost Indie v Radě bezpečnosti OSN tentokrát pomůže posunout organizaci ke konečné reformě: vytvoření stálého místa Indie v Radě bezpečnosti OSN.

Trvalé členství v Radě bezpečnosti OSN by Indii poskytlo značnou moc a vliv na globální rozhodování a také by podpořilo některé z klíčových zájmů země. Pomohlo by to Indii ovlivnit mnohostranná rozhodnutí, kdykoli dojde ke konfliktu. Pokud se Indii podaří získat stálé místo v Radě a s tím se pojící právo veta, byla by to bezkonkurenční výhoda pro vyjednávání ale i bezpečnostní pozici země.

Vláda Nárendry Módího proto bere toto úsilí velmi vážně – a před začátkem indického funkčního období v Radě bezpečnosti OSN se od samého začátku objevovala rázná prohlášení jednotlivých indických leaderů. Loni v září si Módí na Valném shromáždění OSN stěžoval, že jeho země nebyla za svou účast na mírových operacích OSN adekvátně odměněna. V prosinci ministr zahraničních věcí S. Jaishankar kritizoval reformu OSN: Problém, který dnes máme ohledně úzkého zastoupení na vedoucích úrovních OSN, je v mnoha ohledech výzvou pro důvěryhodnost a účinnost celé organizace,”  řekl podle serveru The Diplomat.

Indie má pochopitelně od svého, i když prozatím nestálého, členství v Radě bezpečnosti velká očekávání. Je ovšem otázka nakolik budou tato očekávání naplněna, jelikož země samotná má obecně problém zastávat pevná stanoviska na poli mezinárodní diplomacie a bezpečnosti, jak ukazuje například analýza serveru The Wire.

Indie tak 4. ledna zahájila své osmé funkční období jako nestálý člen Rady bezpečnosti OSN s cílem zvýšit svůj hlas proti terorismu, hovořit za rozvojový svět a přinést „řešení zaměřená na člověka“ v otázkách globálního míru a bezpečnosti. Indický diplomat T.S. Trimurti, který je stálým zástupcem země při OSN, prohlásil, že „Indie bude hlasem rozvojového světa. Využijeme našeho funkčního období, abychom přinesli lidská a inkluzivní řešení otázek mezinárodního míru a bezpečnosti.” Dále dodal, že: Nebudeme se vyhýbat tomu, abychom zvýšili hlas proti běžným nepřátelům lidstva, jako je terorismus.”

Indie se k Radě bezpečnosti připojila technicky již 1. ledna, což byl ale státní svátek. Termín připojení byl tak zahájen až v pondělí slavnostním umístěním vlajky, doprovázeným dalšími čtyřmi zeměmi, které se připojily jako nestálí členové: Norsko, Irsko, Keňa a Mexiko. Tyto země se připojili k Vietnamu, Nigérii, Estonsku, Tunisku a Svatému Vincentovi a Grenadinám, protože již existuje pět nestálých členů a pět stálých členů – USA, Velká Británie, Francie, Rusko a Čína.

T.S. Trimurti jako stálý zástupce rovněž zopakoval „velmi silný závazek Indie k reformě multilateralismu“, který v kontextu Organizace spojených národů zahrnuje zejména rozšíření Rady bezpečnosti. Indie by, podle Trimurtiho, v případě, že se stane stálým členem Rady, pomohla, aby se celý orgán stal reprezentativnějším pro současný svět.

„Indie přichází do Rady bezpečnosti jako největší demokracie představující 1/6 lidstva a se silným závazkem reformovaného multilateralismu, právního státu, spravedlivého mezinárodního systému a míru, bezpečnosti a rozvoje,” uvedl Tirumurti. „Od Kašmíru po Kanyakumari stojíme jednotní jako jeden celek, vázáni naším étosem demokracie, pluralismu a oddanosti základním právům.”

,,Indie bude tuto příležitost používat také k tomu, aby se zaměřila na udržování míru, budování míru, námořní bezpečnosti, ženy a mládež, zejména v konfliktních situacích,… ,” dodal Trimurti.

Indie zvítězila v červnovém volebním období v červnu 2020, kdy získala 184 ze 192 odevzdaných hlasů. V Radě bezpečnosti byla naposledy ve dvouletém funkčním období končícím v roce 2012. Její předchozí funkční období byla 1950–1951, 1967–1968, 1972–1973, 1977–1978, 1984–1985 a 1991–1992.

Photo credit: Twitter MEA India