Korejský festival luceren se stává nehmotným kulturním dědictvím UNESCO

Yeondeunghoe, Lotusový festival luceren, který se každoročně koná u příležitosti narozenin Buddhy, byl ve středu zapsán na seznam UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví a stal se 21. korejským nehmotným kulturním dědictvím uznaným UNESCO.

Dle Správy kulturního dědictví byl festival luceren zařazen na seznam během 15. zasedání Mezivládního výboru Úmluvy o ochraně nehmotného dědictví, které proběhlo téhož dne. Akce se konala v sídle UNESCO v Paříži on-line kvůli celosvětové pandemii COVID-19.

Toto rozhodnutí přichází zhruba měsíc poté, co výbor předběžně vybral lucernový festival, v korejštině Yeondeunghoe (연등회), jako jeden z 25 úspěšných kandidátů.

„Je velkým potěšením, že hodnotící výbor vysoce oceňuje Yeondeunghoe za jeho funkci při podpoře dialogu mezi komunitami a kulturami, což vede ke zvýšení viditelnosti nehmotného kulturního dědictví obecně,“ uvedla vedoucí Správy kulturního dědictví Chung Jae-suk. Vládní organizace poznamenala, že role inkluzivity, která umožňuje lidem nebuddhistického vyznání se svátku zúčasnit, byla zohledněna v rozhodovacím procesu. Dle výboru to přispívá k překonávání sociálních hranic a vyjadřování kulturní rozmanitosti. Také dál poznamenal, že festival luceren hraje důležitou roli při posilování sociální soudržnosti.

„Yeondeunghoe začínal jako buddhistická událost, ale vyvinul se z něj jarní festival, kterého se může účastnit kdokoli. Lidé bez ohledu na víru, věk a pohlaví se nyní účastní festivalu luceren …, vysvětlila Chung Jae-suk.

Buddhistický mnich Wonhaeng, prezident Jogyeova řádu korejského buddhismu, který sledoval online zasedání v Národním palácovém muzeu, řekl že: „Výbor dnes dal Korejcům vzácný dar.“  Dle něho je Yeondeunghoe kultura, která reprezentuje Koreu a která existuje po celou dlouhou historii země. „Prostřednictvím komunitního ducha Yeondeunghoe, který se modlí za svět plný štěstí rozsvícením temnoty, doufáme, že bude možné čelit koronaviru, abychom Yeondeunghoe mohli úspěšně pořádat příští duben.“

Letošní Yeondeunghoe byl zrušen kvůli pandemii COVID-19. Akce příštího roku je naplánována na duben až květen, hlavní průvod lucernou bude 15. května.

Historická oslava s dlouho tradicí

Tento festival se koná okolo Buddhových narozenin, které připadají na osmý den čtvrtého měsíce lunárního kalendáře. Festival, který se skládá z buddhistického obřadu, lucerny a vzpomínkové bohoslužby, symbolizuje rozsvícení světa. Svět by se tak měl stát hojným a spravedlivým místem pro každého.

Historie Yeondeunghoe sahá zhruba 1200 let zpátky. První zmínka se objevila v knize Samguk Sagi (삼국사기, Dějiny Tří království). Kniha popisuje, jak za vlády sjednoceného království Silla (668-935), král Gyeongmun a královna Jinseong navštívili chrám Hwangnyong, aby pozorovali lucerny u příležitosti prvního úplňku roku 866, respektive 890.

Tradice osvětlování luceren pokračovala i v království Korjo (918-1392), kdy vzkvétal buddhismus. Pokyny pro hostování Yeondeunghoe byly zahrnuty do tzv. principů Hunyosipjo (훈요십조, 10 soudních příkazů), který sestavil Tedžo, první král království Korjo, pro své nástupce. V rané době Korjo se festival luceren konal za účelem pozorování úplňku prvního nebo druhého měsíce v lunárním kalendáři a později byl přesunut do čtvrtého dne čtvrtého měsíce, na památku Buddhových narozenin.

Festivaly luceren v Silla a Korjo byly primárně buddhistickou událostí, ale během dalších let se stala spíše lidovou událostí. Za dynastie Čoson (1392-1910), úřady přerušily oficiální festival buddhistických luceren.

Další významná památka pro Jižní Koreu

V moderním době účastníci festivalu drží lucerny jako symbol Buddhovy moudrosti. Tvar a velikost luceren se liší, přičemž každý design symbolizuje různé kulturní významy – lucerna ve tvaru želvy symbolizuje dlouhověkost, zatímco ovoce představuje prosperitu a plodnost.

Image

Dále si drží svou tradici ve výrobě, kdy lucerny jsou vyráběny tradičními řemeslníky za použití tradičního korejského papíru známého jako hanji. Znalosti a dovednosti jsou přenášeny napříč generacemi díky opakované každoroční praxe Yeondeunghoe.

Po přidání Yeondeunghoe na seznam UNESCO má Korea nyní 21 nehmotných kulturních dědictví. Mezi další  uznané kulturní dědictví patří ssireum (tradiční korejský zápas), Jeju haenyeo (potápěčky), nongak (forma tradiční korejské hudby), kimčang (výroba a proces přípravy kimči) a lidová píseň Arirang stejně jako Jongmyojerye (rituál uctívání zesnulých králů a královen dynastie Čoson ve svatyni Jongmyo v Soulu v Jižní Koreji) a pansori (hudební vyprávění).

Photo Credit: Travel Korea