Bhútán navázal diplomatické styky s Izraelem

Bhútán minulý týden navázal mezinárodní vztahy s Izraelem. Izrael po několikaletých tajných jednáních s himálajským královstvím v rámci rozšiřování svých diplomatických styků na mezinárodní úrovni v sobotu 12. prosince zahájil diplomatické styky s Bhútánem.

Bhútánská zahraniční politika

Bhútánské království v současné době udržuje diplomatické vztahy s 52 členskými státy OSN a Evropskou unií. Bhútán, podporovaný Indií, zahájil své mezinárodní aktivity v roce 1962, kdy se připojil ke Kolombskému plánu, který vznikl v roce 1950 jako regionální mezivládní organizace a je pojmenován podle svého sídla v hlavním městě Srí Lanky. Organizace byla založena po shromáždění zemí Commonwealthu během konference o zahraničních věcech konané ve srílanském Kolombu v lednu 1950, jejímž cílem bylo změnit pohled na potřeby Asie.

Bhútán se stal členem OSN v roce 1971, ačkoli neměl diplomatické vztahy ani s jedním z členských států Rady bezpečnosti OSN. V roce 1981 se Bhútán stal členem Měnového mezinárodního fondu a Světové banky, v roce 1982 členem Světové obchodní organizace a UNESCO, v roce 1985 stálým členem Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci (SAARC). Bhútán je v současné době členem 45 mezinárodních organizací. Bhútán se při své zahraniční a obranné politice dlouhá desetiletí spoléhal na Indii, dokud nebyla v roce 2007 revidována smlouva o přátelství obou zemí.

Bhútán udržuje diplomatické styky také se 16 evropskými zeměmi, včetně České republiky. Bhútán má diplomatické vztahy s jinými zeměmi zejména na základě společných nadnárodních záležitostí mezi které například patří extradice a boj proti terorismu. Bhútánské právo v omezené míře poskytuje rámec pro spolupráci se zeměmi, ve kterých Bhútán nemá formální poslání.

Pravděpodobně nejproblematičtější diplomatické vztahy má Bhútánské království se svým sousedem, Čínskou lidovou republikou. Obě země neudržují oficiální diplomatické styky a vztahy jsou historicky napjaté. ČLR sdílí sousední hranici 470 kilometrů s Bhútánem a její územní spory s Bhútánem byly zdrojem potenciálního konfliktu, naposledy v roce 2017 a opět během letošního roku.

Bhútánské vztahy s Izraelem

Dohoda navazuje na několik let tajných kontaktů mezi Izraelem a Bhútánem s cílem navázat vztahy, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.

Zdá se, že dohoda Izraele s himálajským královstvím nesouvisela s nárůstem izraelských mezinárodních vazeb v rámci dohod sponzorovaných USA, zejména s arabskými a muslimskými zeměmi. Izraelští představitelé se však posun v izraelsko-bhútánských vztazích snažili vykreslit jako důkaz rostoucího přijetí země v zahraničí.

„Kruh uznání Izraele roste a rozšiřuje se,” řekl izraelský ministr zahraničí Gabi Ashkenazi, „Navázání vztahů mezi námi a Bhútánským královstvím poslouží jako další milník v prohlubování izraelských vazeb v Asii.”

V sobotu se na izraelském velvyslanectví v Novém Dillí konal slavnostní podpis mezi izraelskými a bhútánskými velvyslanci v Indii, uvedla společná tisková zpráva zveřejněná na webu bhútánského ministerstva zahraničí.

„Navázání diplomatických vztahů vytvoří nové cesty pro spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti vodního hospodářství, technologie, rozvoje lidských zdrojů, zemědělství a dalších oblastí vzájemného prospěchu,” uvedlo Ministerstvo zahraničí Bhútánu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dohodu uvítal a dodal, že došlo ke kontaktům s dalšími zeměmi, které chtějí navázat vztahy s Izraelem. Minulý týden se na normalizaci vztahů dohodla Izrael také s Marokem v rámci dohody zprostředkované s pomocí USA. Maroko se tak stalo již čtvrtou zemí v pořadí (po Spojených arabských emirátech, Bahrajnu a Súdánu), která v posledních čtyřech měsících normalizovala své vztahy s Izraelem.

Photo credit: Gilad Cohen Twitter