Indie investuje do rozvoje zemí Střední Asie

Indie ve středu oznámila navýšení investic pro „prioritní“ rozvojové projekty ve středoasijských zemích o 1 miliardu amerických dolarů a zároveň přislíbila další rozšíření spolupráce s tímto regionem, včetně otázky řešení společných výzev v boji s terorismem a extremismem.

Oznámení o navýšení finanční pomoci učinila Indie během druhého kola dialogů mezi Indií a zeměmi Střední Asie, během kterého se také projednávalo nepřeberné množství klíčových otázek i způsobů rozšíření spolupráce mezi oběma stranami. Virtuální schůzi předsedal indický ministr zahraničních věcí Subrahmanyam Jaishankar a zúčastnily se jí jeho protějšky z Kazachstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Zatímco Kyrgyzskou republiku zastupoval její první náměstek ministra zahraničí, schůze se také účastnil jako zvláštní host úřadující ministr zahraničí Afghánistánu.

„Ministři středoasijských zemí uvítali, že Indie poskytla úvěr ve výši 1 miliardy amerických dolarů na prioritní rozvojové projekty v oblastech, jako je infrastruktura, energetika, IT, zdravotnictví, školství, zemědělství atd.,“ uvedlo společné prohlášení.

Ministři všech zemí také důrazně odsoudili terorismus ve všech jeho formách a projevech a znovu potvrdili odhodlání svých zemí bojovat proti této hrozbě – zejména ničením teroristických buněk, sítí, infrastruktury a finančních kanálů. Rovněž zdůraznili, že je nutné, aby každá země zajistila, aby její území nebylo využíváno k zahájení teroristických útoků proti jiným zemím.

Jaishankar ve svém projevu hovořil o „společném pohledu“ na příležitosti a výzvy a zmínil shodnost názorů na různé regionální a mezinárodní otázky. „Čelíme společným výzvám terorismu, extremismu, obchodu s drogami a dalším podobným problémům. Všechny tyto společné rysy z nás dělají přirozené spojence,“ řekl. Jaishankar dále uvedl: „Střední Asii považujeme za ‘rozšířené sousedství’ Indie. Sdílíme společnou geografii, která usnadnila nepřetržitý oběh lidí, nápadů a zboží v obou směrech a zanechala nesmazatelné stopy na našich zvycích, tradicích a jazycích.“

Ministři rovněž vyzvali k urovnání afghánského konfliktu na principu mírového procesu vedeného Afghánistánem „Ministři vyjádřili zájem o posílení spolupráce při rozvoji a hospodářské obnově Afghánistánu, mimo jiné prostřednictvím realizace infrastrukturních, energetických, tranzitních a dopravních projektů,“ uvádí oficiální vyjádření indického Ministerstva zahraničních věcí. Během schůzky byl také dán důraz na zachování sociálně-ekonomického rozvoje a politických zisků Afghánistánu za posledních 19 let při rozšiřování podpory pro sjednocenou, svrchovanou a demokratickou republiku Afghánistán.

V rozhovorech ministři rovněž zdůraznili význam propojení pro navýšení obchodu a také výměnu mezilidských kontaktů mezi Indií a zeměmi středoasijského regionu. Ministři také společně vyjádřili svůj trvalý zájem o další rozvoj tranzitního a přepravního potenciálu svých zemí, zlepšení logistické sítě regionu a podporu společných iniciativ na vytvoření regionálních a mezinárodních dopravních koridorů.

V tomto ohledu ocenili ministři zemí Střední Asie úsilí Indie o modernizaci infrastruktury čáhbahárského přístavu v Íránu, který by se mohla stát důležitým článkem v obchodní a dopravní komunikaci mezi trhy Střední a Jižní Asie.