Mongolsko členem Asijsko-pacifické obchodní dohody

Mongolsko se v úterý oficiálně stalo sedmým členem Asijsko-pacifické obchodní dohody (APTA). Mongolsko se tak připojilo k zakládajícím členům APTA – Bangladéši, Indii, Laosu, Jižní Koreji a Srí Lance a také Číně, největšímu mongolskému obchodnímu partnerovi.

Asijsko-pacifická obchodní dohoda (APTA), dříve známá také jako Bangkokská dohoda, představuje první oficiální regionální obchodní spolupráci Mongolska s asijskými rozvojovými zeměmi. Mongolsko v úterý vstoupilo do Asijsko-pacifické obchodní dohody (APTA) a stalo se tak již sedmým členem dlouhodobé regionální ekonomické spolupráce. Asijsko-pacifická obchodní dohoda byla založena v roce 1975 mezi Bangladéší, Indií, Laosem, Jižní Koreou a Srí Lankou, přičemž Čína se připojila v roce 2001.

“Toto je první expanze APTA od přistoupení Číny v roce 2001. Jedná se o důležitý milník v pokroku APTA směrem k rozšíření a dosažení regionální spolupráce. Jednoduchá a rychlá implementace obchodních preferencí APTA demonstruje odhodlání jejích členů využívat obchod jako nástroj udržitelného rozvoje,” uvedla Armida Salsiah Alisjahbaniová, výkonná tajemnice OSN Hospodářské a sociální Komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP) na Twitteru.

I když je přistoupení Mongolska významné, nemusí nutně znamenat okamžitý vstup země do dalších obchodních dohod, včetně navrhovaného Regionálního komplexního hospodářského partnerství (RCEP), největší obchodní spolupráce týkající se volného obchodu mezi členskými státy Sdružení národů Jihovýchodní Asie (ASEAN), která má být podepsána do konce letošního roku.

RCEP zahrnuje 10členný blok zemí ASEAN a dalších pět zemí, s nimiž uzavírá dohody o volném obchodu, jmenovitě se jedná o Japonsko, Jižní Koreu, Nový Zéland, Austrálii a Čínu. Zatímco stávající bilaterální dohody o volném obchodu v regionu poskytly základ RCEP, APTA je zcela samostatná a na RCEP nezávislá.

Pokud však Mongolsko bude i nadále prohlubovat vazby s dalšími zeměmi, které jsou v RCEP i APTA, jakými jsou Čína (největší obchodní partner země), Jižní Korea a Laos, mohou tyto vztahy nakonec pro Mongolsko znamenat vznik nových, nejen obchodních, příležitostí. Prostřednictvím APTA však bude mít Mongolsko prospěch ze snížení celních poplatků a lepšího přístupu na trhy v jižní, jihozápadní a jihovýchodní Asii i také v Číně.

„Se vstupem do asijsko-pacifické obchodní dohody Mongolsko věří, že to zemi pomůže rozšířit její obchodní a hospodářskou spolupráci s členskými zeměmi, přispět k diverzifikaci její ekonomiky a aktivnějšímu zapojení do procesů regionální integrace, ” sdělil deníku South China Morning Post Tumur Amarsanaa, velvyslanec Mongolska v Thajsku.

APTA je v současné době v pátém kole jednání o rozšíření celních preferencí v obchodu se zbožím a rozšíření oblastí liberalizace v oblasti investic, obchodu se službami a celkové usnadnění obchodu v regionu. Hospodářské a sociální Komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP) Ekonomické a sociální rady OSN bude 12. října organizovat v Mongolsku hybridní workshop, který má podpořit rychlou a efektivní implementaci principů APTA. Během workshopu bude prezentována společná vize APTA a delegáti členských států se podělí o své zkušenosti a obchodní příležitosti.

 

Photo credit: Twitter Armida UN