Australská vesmírná sledovací stanice přerušuje spolupráci s Čínou

Po vypršení smlouvy ztrácí Čína přístup ke strategické vesmírné stanici, která se nachází v západní Austrálii. Stanici Čína v současné době využívá pro své vesmírné sledování. Číně se tak omezí vývoj vesmírného průzkumu a navigačních zařízení v tichomořské oblasti.

Čína ztratí přístup ke dvěma důležitým a strategickým stanicím, které využívají pro satelitní sledování vesmíru v Austrálii. Pozemní stanice jsou důležitou součástí vesmírných programů, protože vytvářejí telekomunikační spojení s kosmickými loděmi. Data, která získáváme z pozorování Země a meteorologických satelitů, nám poskytují důležité informace, které využíváme v široké škále společenských oblastí. Je běžné, že informace jsou sdíleny mezi zeměmi, a to jak na volném komerčním trhu, tak ve specifických vědeckých a společenských projektech. Stanice mají různé funkce, ale mohou být vybaveny tak, aby koordinovaly satelity pro civilně-vojenské globální navigační satelitní systémy (GNSS), jako je čínský Beidou, ruský GLONASS, evropské Galileo či americký GPS.

Australskou sledovací stanici vlastní Švédská kosmická korporace (SSC), která má uzavřenou smlouvu s Čínou již několik let. SSC provozuje 11 zařízení pro satelitní sledování po celém světě, včetně stanic Dongara a Yatharagga, která se nachází jižně od Geraldtonu v západní Austrálii.

Čína a Švédsko spolupracují v kosmickém podnikání od začátku 90. let, kdy byla vypuštěna švédská družice Freja s čínskou nosnou raketou. SSC má již od roku 2000 mnoho čínských zákazníků, které využívají SSC pro své civilní činnosti – pozorování Země, metrologii či pro vědecké výzkumy, které se zabývají fyzickou a vesmírem. Primární službou je pak přenost dat ze satelitů ve výše uvedených doménách k daným zákazníkům z Číny.

V roce 2008 SSC otevřela svou novou kancelář v Pekingu. Tehdy tento krok byl považován za důležitý a měl za úkol udržet kontakty a poskytovat místní podporu čínským zákazníkům a dále prozkoumávat možnosti na rychle se rozvíjejícím čínském vesmírném trhu. Čína má v současné době přístup k satelitní anténě na pozemní stanici Yatharagga minimálně od roku 2011. Stanice se nachází vedle další satelitní stanice Dongara, která  je primárně využívána americkými vládními agenturami, jako je NASA. Yatharagga byla také v roce 2013 použita ke sledování čínského startu Šen-čou 10, který se stal již pátou čínskou vesmírná misí s posádkou.

Začátkem září se objevila zpráva o uniklých čínských databází, které poukazovaly na značný zájem čínských společností o australský vesmírný a vědecký sektor. Dle zveřejněných informací, čínská společnost Shenzhen Zhenhua Data Information Technology Co s vazbami na pekingské vojenské a zpravodajské sítě shromažďuje rozsáhlou databázi podrobných osobních informací o tisících Australanů, včetně významných a vlivných osobností.

Dle Reuters, SSC na australských stránkách (web je vlastněn dceřinou společností SSC, SSC Space Australia) nebude již s Čínou uzavírat žádné nové smlouvy po vypršení stávající smlouvy, které by podporovaly čínské zákazníky. Zda-li tento fakt přispěl k definitivnímu ukončení spolupráce mezi Čínou a SSC není prozatím známý. Čína své oficiální vyjádření k situaci stále nevydala a SSC zatím podalo oznámení, které nezacházelo do detailů.

Rozšiřování a vývoj čínských vesmírných kapacit, které zahrnují rostoucí sofistikovanost čínské navigační sítě Beidou, je jedna z příčin napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Austrálie je silným spojencem Spojených států, což zahrnuje spolupráci na vesmírném výzkumu a programech.

„Vzhledem ke složitosti čínského trhu způsobené celkovou geopolitickou situací se SSC rozhodla v nadcházejících letech zaměřit hlavně na jiné trhy,“ uvedla SSC pro Reuters v e-mailové odpovědi na otázky.

Photo Credit: SSC Space