12. výročí rusko-gruzínské války: Členové Rady bezpečnosti OSN podporují suverenitu Gruzie

V souvislosti s 12. výročí rusko-gruzínské války v srpnu 2008 vydali členové Rady bezpečnosti OSN společné prohlášení, v němž vyjádřili plnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie v rámci svých mezinárodně uznávaných hranic.

Společné prohlášení Belgie, Estonska, Francie, Německa, Spojených států, Velké Británie, Norska a Irska bylo přijato po zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde země diskutovaly o situaci v Gruzii po válce v srpnu 2008.

Již minulý týden Spojené státy daly jasně najevo svůj postoj vůči ruské okupace v Gruzii. Minulý týden americký ministr zahraničí Mike Pompeo a gruzínský premiér Giorgi Gakharia hovořili telefonicky o celé řadě otázek, včetně říjnových parlamentních voleb, „efektivní reakce“ Gruzie na pandemii COVID-19 a o údajném zdvojnásobeném okupačním úsilí Ruska během pandemie. Telefonický hovor se uskutečnil kvůli odložení charterové schůzky strategického partnerství USA a Gruzie kvůli pandemii, přičemž úředníci vyjádřili naději, že se zasedání uskuteční do konce roku.

Tento rok si připomínáme 12. výročí rusko-gruzínské války, kdy v roce 2008 Ruská federace vtrhla do země a obsadila dva gruzínské regiony, Abcházii a Cchinvali, tzv. Jižní Osetii. Rusko-gruzínská válka v roce 2008 začala počátkem srpna a trvala pět dní. Od té doby zůstává 20% historických gruzínských zemí obsazeno Ruskem.

Země vyjádřily znepokojení nad ruskou dezinformační kampaní ohledně pandemie a „záchrany života“ v Lugarském centru v Tbilisi. Rusko je vyzváno, aby stáhlo své síly z gruzínského území. V oficiálním prohlášení se můžeme dočíst jasnou kritiku vůči ruské expanzi:

„Tento týden si připomínáme 12 let od počátku konfliktu mezi Ruskem a Gruzií dne 7. srpna 2008. Rada bezpečnosti dnes vyslechla briefing zástupce generálního tajemníka Miroslava Jenče (DPPA) a diskutovala o vývoji poté. Vzpomínáme na ty, kteří zemřeli, a na ty, kteří přišli o domov, a litujeme, že od uzavření dohod ze dne 12. srpna a 8. září 2008 došlo k malému pokroku při řešení konfliktu. Pevně ​​podporujeme nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci její mezinárodně uznávané hranice.”

„Pokračující ruská vojenská přítomnost v gruzínských regionech Abcházie a Jižní Osetie, stejně jako ruské uznání tzv. Nezávislosti těchto regionů, narušuje územní celistvost Gruzie a podrývá svrchovanost Gruzie a mezinárodní řád založený na pravidlech. Dále rozděluje komunity a ohrožuje zdraví a životy obyvatel zasažených konflikty. Jsme velmi znepokojeni zintenzivněním takzvaného „procesu hranic“ v uplynulém roce, a to i během globální pandemie COVID-19. Po celou tuto náročnou dobu de facto úřady provádějící účinnou kontrolu nad gruzínskými regiony Abcházie a Jižní Osetie pokračovaly v praktikách svévolného zadržování podél správních hraničních linií. De facto jihoosetské orgány opakovaně odmítly nouzové lékařské evakuace a příchozí humanitární pomoc. Znepokojuje nás také probíhající dezinformační kampaň Ruska o pandemii a souvisejících zdravotních problémech, jakož i falešná propaganda o záchraně života Lugarova centra.”

„Tyto činy prodlužují konflikt, ohrožují mír a stabilitu, zasahují do uplatňování lidských práv a základních svobod a mají negativní dopad na zdraví a bezpečnost lidí v celé Gruzii a destabilizují region jako celek. Dnes znovu vyzýváme Ruskou federaci plně splnit svůj závazek a závazky podle dohod ze dne 12. srpna a 8. září 2008. Dohoda o šesti bodech ze dne 12. srpna zahrnuje povinnost Ruska stáhnout své ozbrojené síly na pozice držené před začátkem nepřátelských akcí.”