Spojené státy se připojují k právní bitvě o Jihočínské moře

Během června Spojené státy, zasláním dopisem generálnímu tajemníkovi OSN, podpořili postoj ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) vůči právní problematice o Jihočínské moře.

Dle The Diplomat, hned na počátku měsíce června poslal velvyslanec Kelly Craft, zástupce Spojených států pro OSN, dopis generálnímu tajemníkovi Organizaci spojených národů. Jednalo se o reakci na verbální nótu č. CML /14/2019. Tato nóta byla vydána stálou misí Čínské lidové republiky 12. prosince 2019. Ta měla sloužit jako odpověď na aktivitu Malajsie, která ve stejný den vydala verbální nótu pro CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf), která se týkala rozšíření kontinentálního šelfu (do 200 námořních mil).

Tímto aktem se Spojené státy, které se geograficky nenachází v regionu Jihočínského moře, zapojily do právní bitvy v rámci výměny diplomatických nót mezi Čínou a státy ASEAN (především s Malajsií, Filipíny, Vietnamem a Indonésií), které datujeme od prosince 2019.

Čína čelí tak mezinárodnímu odsouzení vůči své geopolitice v dané oblasti, které je dle řady států nezodpovědné a agresivní. Jak bylo výše řečeno, Malajsie s podporou dalších států (především Indonésie a Vietnamu), se snaží vyřešit problematiku hranic námořních vod a tím omezit strategický vliv Číny v oblasti Jihočínského moře.

Profesor mezinárodní vztahů Pankaj Jha pro Modern Diplomacy uvádí, že Čínská paranoia představuje pro mnohé státy v blízkosti daného regionu velký problém. Například Čína uvalila tříměsíční zákaz rybolovu v Jihočínském moři a zastrašovala rybáře jiných zemí a podporovala aktivity čínské pobřežní stráže. Toto zastrašování vyvolalo obavy zemí Jihovýchodní Asie a zároveň Malajsie musela čelit čínským výhružkám kvůli svému průzkumu v Jihočínském moři. Vietnam zaujal k této otázce poměrně tvrdý postoj vzhledem k tomu, že čelí pravidelné taktice čínského zastrašování.

Dne 3. června 2020 mluvčí čínského ministerstva zahraničí zamítl námitky Spojených států s tím, že tvrdí, že Čína vytvořila svou územní suverenitu skrz dlouhý historický proces, což Číně umožňuje uplatňovat svá námořní práva v dané oblasti. Čína zdůraznila, že Spojené státy nejsou součástí teritoriální sporů o toto území, a proto by neměla podporovat žádnou zúčastněnou stranu či pravidelně navyšovat napětí svou vojenskou přítomností. 

Jiné země, díky aktivitě Spojených států, mohou podpořit podobná opatření k ochraně námořních práv a zájmů, která jsou zákonem stanovena v úmluvě UNCLOS (Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu). Může se tak tím navýšit právoplatnost námitek, ke kterým se společně staví Vietnam, Malajsie, Filipíny a Indonésie. Ty jasně poukazují na fakt, že UNCLOS je jediným právním základem pro řešení otázek ohledně legitimních nároků v Jihočínském moři.

Jak uvádí profesor Diplomatické Akademie Vietnamu Nguyen Hong Thao pro The Diplomacy, situaci v Jihočínském moři lze kontrolovat pouze tehdy, když země budou držet své strategické zájmy na uzdě a budou spolupracovat při řešení sporů na základě dobré vůle a v souladu s mezinárodním právem, včetně UNCLOS.

Photo Credit: Twitter